BT OPTIO L-SERIES
OSE100W
... 1000 kg
... 1100 mm
... Električni pogon
... 8,0/12,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 1100 mm uz nosivost tereta do 1000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO L-SERIES
OSE120
... 1200 kg
... 800 mm
... Električni pogon
... 8//12 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 800 mm uz nosivost tereta do 1200 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO L-SERIES
OSE120P
... 1200 kg
... 800 mm
... Električni pogon
... 8//12 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 800 mm uz nosivost tereta do 1200 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO L-SERIES
OSE200X
... 2000 kg
... 800 mm
... Električni pogon
... 8,5/12,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 800 mm uz nosivost tereta do 2000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO L-SERIES
OSE180XP
... 1800 kg
... 800 mm
... Električni pogon
... 7,0/12,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 800 mm uz nosivost tereta do 1800 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO L-SERIES
OSE250
... 2500 kg
... 235 mm
... Električni pogon
... 8,0/12,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 235 mm uz nosivost tereta do 2500 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO L-SERIES
OSE250P
... 2500 kg
... 235 mm
... Električni pogon
... 8,0/12,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 235 mm uz nosivost tereta do 2500 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO L-SERIES
OSE250 T-mote
... 2500 kg
... 235 mm
... Električni pogon
... 8,0/12,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 235 mm uz nosivost tereta do 2500 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO L-SERIES
OSE250P T-mote
... 2500 kg
... 235 mm
... Električni pogon
... 8,0/12,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 235 mm uz nosivost tereta do 2500 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO L-SERIES
OSE120CB
... 1200 kg
... 2700 mm
... Električni pogon
... 7,0/12,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 4150 mm uz nosivost tereta do 1200 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO M-SERIES
OME100N
... 1000 kg
... 2480 mm
... Električni pogon
... 7,0/12,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 2480 mm uz nosivost tereta do 1000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO M-SERIES
OME100NW
... 1000 kg
... 1700 mm
... Električni pogon
... 7,0/12,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 1700 mm uz nosivost tereta do 1000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO M-SERIES
OME100M
... 1000 kg
... 5260 mm
... Električni pogon
... 9,0/9,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 5260 mm uz nosivost tereta do 1000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO M-SERIES
OME100
... 1000 kg
... 2310 mm
... Električni pogon
... 9,0/9,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 2310 mm uz nosivost tereta do 1000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO M-SERIES
OME100MW
... 1000 kg
... 4480 mm
... Električni pogon
... 9,0/9,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 4480 mm uz nosivost tereta do 1000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO M-SERIES
OME100W
... 1000 kg
... 1530 mm
... Električni pogon
... 9,0/9,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 1530 mm uz nosivost tereta do 1000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO H-SERIES
OME100H Duplex mast
... 1000 kg
... 9139 mm
... Električni pogon
... 12,0/12,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 9139 mm uz nosivost tereta do 1000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO H-SERIES
OME100H Triplex mast
... 1000 kg
... 11137 mm
... Električni pogon
... 12,0/12,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 11137 mm uz nosivost tereta do 1000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO H-SERIES
OME120HW Duplex mast
... 1080 kg
... 8268 mm
... Električni pogon
... 12,0/12,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 8268 mm uz nosivost tereta do 1080 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
BT OPTIO H-SERIES
OME120HW Triplex mast
... 1080 kg
... 10266 mm
... Električni pogon
... 12,0/12,0 km/h
... I_Site GPS
 • komisioni električni viljuškar
 • visina dizanja do 10266 mm uz nosivost tereta do 1080 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati