TOYOTA TRAIGO 24
7FBEST10
... 1000 kg
... 6510 mm
... Električni pogon
... 12,0/12,5 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 1 tona
 • visina dizanja do 6510 mm uz nosivost do 1000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 24
7FBEST13
... 1250 kg
... 6510 mm
... Električni pogon
... 12,0/12,5 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 1.25 tona
 • visina dizanja do 6510 mm uz nosivost do 1250 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 24
7FBEST15
... 1500 kg
... 6510 mm
... Električni pogon
... 12,0/12,5 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 1.5 tona
 • visina dizanja do 6510 mm uz nosivost do 1500 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 48
8FBE15T
... 1500 kg
... 7535 mm
... Električni pogon
... 16/16 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 1.5 tona
 • visina dizanja do 7535 mm uz nosivost do 1500 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 48
8FBEK16T
... 1600 kg
... 7535 mm
... Električni pogon
... 16/16 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 1.6 tona
 • visina dizanja do 7535 mm uz nosivost do 1600 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 48
8FBE16T
... 1600 kg
... 7535 mm
... Električni pogon
... 16/16 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 1.6 tona
 • visina dizanja do 7535 mm uz nosivost do 1600 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 48
8FBEK18T
... 1800 kg
... 7535 mm
... Električni pogon
... 16/16 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 1.8 tona
 • visina dizanja do 7535 mm uz nosivost do 1800 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 48
8FBE18T
... 1800 kg
... 7535 mm
... Električni pogon
... 16/16 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 1.8 tona
 • visina dizanja do 7535 mm uz nosivost do 1800 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 48
8FBE20T
... 2000 kg
... 7535 mm
... Električni pogon
... 16/16 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 2 tone
 • visina dizanja do 7535 mm uz nosivost do 2000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 48
8FBMK16T
... 1600 kg
... 7535 mm
... Električni pogon
... 20/20 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 1.6 tona
 • visina dizanja do 7535 mm uz nosivost do 1600 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 48
8FBM16T
... 1600 kg
... 7535 mm
... Električni pogon
... 20/20 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 1.6 tona
 • visina dizanja do 7535 mm uz nosivost do 1600 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 48
8FBM18T
... 1800 kg
... 7535 mm
... Električni pogon
... 20/20 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 1.8 tona
 • visina dizanja do 7535 mm uz nosivost do 1800 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 48
8FBMK20T
... 2000 kg
... 7535 mm
... Električni pogon
... 20/20 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 2 tone
 • visina dizanja do 7535 mm uz nosivost do 2000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 48
8FBM20T
... 2000 kg
... 7535 mm
... Električni pogon
... 20/20 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 2 tone
 • visina dizanja do 7535 mm uz nosivost do 2000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 80
8FBMKT20
... 2000 kg
... 6540 mm
... Električni pogon
... 19/20 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 2 tone
 • visina dizanja do 6540 mm uz nosivost do 2000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 80
8FBMKT25
... 2500 kg
... 6540 mm
... Električni pogon
... 19/20 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 2.5 tona
 • visina dizanja do 6540 mm uz nosivost do  2500 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 80
8FBMT25
... 2500 kg
... 6540 mm
... Električni pogon
... 19/20 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 2.5 tona
 • visina dizanja do 6540 mm uz nosivost do 2500 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 80
8FBMKT30
... 3000 kg
... 6545 mm
... Električni pogon
... 19/20 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 3 tone
 • visina dizanja do 6545 mm uz nosivost do 3000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 80
8FBMT30
... 3000 kg
... 6545 mm
... Električni pogon
... 19/20 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 3 tone
 • visina dizanja do 6545 mm uz nosivost do 3000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 80
8FBMT35
... 3500 kg
... 6545 mm
... Električni pogon
... 19/20 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 3.5 tone
 • visina dizanja do 6545 mm uz nosivost do 3500 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 80
8FBMT40
... 4000 kg
... 6550 mm
... Električni pogon
... 18/18 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 4 tone
 • visina dizanja do 6550 mm uz nosivost do 4000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 80
8FBMT45
... 4500 kg
... 6550 mm
... Električni pogon
... 18/18 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 4.5 tona
 • visina dizanja do 6550 mm uz nosivost do 4500kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO 80
8FBMT50
... 4990 kg
... 6550 mm
... Električni pogon
... 18/18 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 4.99 tona
 • visina dizanja do 6550 mm uz nosivost do 4990 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO HT
9FBM60T
... 6000 kg
... 7060 mm
... Električni pogon
... 18,0/20,0 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 6 tona
 • visina dizanja do 7060 mm uz nosivost do 6000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO HT
9FBM70T
... 7000 kg
... 7060 mm
... Električni pogon
... 18,0/20,0 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 7 tona
 • visina dizanja do 7060 mm uz nosivost do 7000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO HT
9FBM80T
... 8000 kg
... 7060 mm
... Električni pogon
... 17,0/19,0 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 8 tona
 • visina dizanja do 7060 mm uz nosivost do 8000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati
TOYOTA TRAIGO HT
9FBH80T
... 8000 kg
... 7070 mm
... Električni pogon
... 16,0/18,0 km/h
... I_Site GPS
 • električni čeoni viljuškar - 8 tona
 • visina dizanja do 7070 mm uz nosivost do 8000 kg
 • 3 godine garancije ili 3000 radnih sati